مهدی کرباسچی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف:
این سد خاکی بزرگترین سازه خاکی استان خراسان جنوبی با حجم خاکریزی ۹۱ هزار متر مکعب با حجم آبگیری حدود ۲ میلیون متر مکعب و با ارتفاع ۱۳ متر در حوزه آبخیزداری روستاهای آرک، بین آباد ، حامی و دهن رود با اعتبار ده میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی احداث خواهد شد.